Autorijschool F.J. van de Pol

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Rijopleiding In Stappen (R.I.S.)

ris

Geslaagd het verkeer in
In de Rijopleiding In Stappen (RIS) leer je stap-voor-stap autorijden. Met deze moderne rijopleiding ben je beter voorbereid op de deelname aan het verkeer!

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CBR in 2003 de Rijopleiding In Stappen landelijk ingevoerd.

De voordelen op een rijtje
• fors hoger slagingspercentage
• hogere kwaliteit van de rijopleiding
• stap-voor-stap aanpak
• betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
• inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingenkaart

Waarom de Rijopleiding In Stappen?
De praktijkcijfers leren ons, dat beginnende bestuurders vaak (veel te vaak) betrokken zijn bij verkeersongelukken. De Minister van Verkeer en Waterstaat wil met de Rijopleiding In Stappen de veiligheid op de weg aanzienlijk verbeteren en nadat je de Rijopleiding In Stappen gevolgd hebt, ga je als beginnend bestuurder veel veiliger het verkeer in.

Hoe volg je de Rijopleiding In Stappen?
De naam geeft precies aan wat de bedoeling is. Bij de Rijopleiding In Stappen ga je steeds een stap verder, als je de vorige stap goed genoeg beheerst. De opleiding is verdeeld in 39 stappen die in vier modules zijn opgedeeld. Iedere module wordt afgesloten met een toets. De Rijopleiding In Stappen duurt niet langer dan de traditionele methode en is zeker niet duurder dan die traditionele opleiding. Integendeel, zouden wij bijna zeggen.

Module 1

Voertuigbediening en voertuigbeheersing

Toets 1

Module 2

Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en -situaties

Toets 2

Module 3

Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres - en situaties

Toets 3 *

Module 4

Veilige en verantwoorde verkeersdeelname

Toets 4 **

*) bij toets 3, de RIS toets, zijn vrijstellingen te verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen
**) toets 4 is het praktijkexamen

Na afronding van de eerste module doe je de eerste toets. Deze toets wordt afgenomen door je eigen RIS instructeur. Vervolgens neemt je eigen RIS instructeur ook de tweede toets af. Bij de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en kun je alvast wennen aan het praktijkexamen. De RIS examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. Tips, die hij overigens ook aan je eigen RIS instructeur kan geven. De vierde- en laatste toets is dan het feitelijke praktijkexamen. De praktijk heeft inmiddels geleerd, dat je met een RIS opleiding een aanmerkelijk hogere kans van slagen voor het examen hebt.

Handelingsscript en leerlingenkaart
Tijdens de Rijopleiding In Stappen leer je de verschillende handelingen die je tijdens autorijden moet beheersen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan en ingehaald worden. In de RIS gebruik je voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo'n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handelingen in telegramstijl.

Een voorbeeld is het script SCAN (M1S10): kijk tweehonderd meter voor je uit, blik niet fixeren, kijken binnenspiegel, kijk voor de auto, kijk buitenspiegel. Je leert aan de hand van zo'n script gemakkelijker de verschillende onderdelen van het autorijden beheersen.
Een script is net een checklist; je doorloopt netjes alles stappen. Je instructeur en examinator spreken dezelfde taal en dat voorkomt veel verwarring.

In de Rijopleiding In Stappen krijg je je eigen leerlingenkaart. Daarop houdt de instructeur je vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan je zelf zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op je kaart. De leerlingenkaart is opgenomen in het cursusboek voor de leerling.

Rijlessen en kosten
Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je rijbewijs B. Het liefst vraag je het examen al aan na je tiende les. Maar hoe weet je nu of je dan wel klaar bent voor het examen? Er is niets zo vervelend als zakken.
Met de RIS weet je precies waar je aan toe bent. Je vorderingen staan op de leerlingenkaart. Zo kun je zien wat je al beheerst en waar je nog aandacht aan moet besteden. Duidelijkheid vóór alles dus.
De Rijopleiding In Stappen duurt niet langer dan de reguliere opleiding. Wel leg je in de RIS extra deeltoetsen af. Daar staat dan tegenover dat het slagingspercentage fors hoger is.
De eerste twee toetsen leg je bij je eigen rijschool af. De derde toets kost € 155,00. De vierde toets is het praktijkexamen en kost € 230,00. Dat is evenveel als het praktijkexamen in de reguliere opleiding.

Theorie
Wil je de derde toets kunnen afleggen, dan moet je het theorie-examen behaald hebben. Voor de theorie opleiding verwijzen wij je graag naar het kopje "theorielessen".